Altijd 20% goedkoper!

Kwaliteit voor een lage prijs!

Disclaimer

Disclaimer

U kunt aan de informatie op deze site geen rechten ontlenen. Evenmin kan Verfgoedkoper aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste en/of onvolledige informatie welke wellicht op deze website zou voorkomen.
Alle informatie en gegevens van deze website mogen zonder onze nadrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden vermenigvuldigd of gepubliceerd.

 

Disclaimer Verzonden E-Mailberichten.

De informatie verzonden met e-mailberichten van Verfgoedkoper is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Verfgoedkoper en/of de aan haar gelieerde ondernemingen staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

Contact gegevens

Bovenstreek 10

8391 HN

Noordwolde fr

KvK: 011 09 254

BTWnr: NL8145.84.404.B01