Altijd 20% goedkoper!

Kwaliteit voor een lage prijs!

Retourvoorwaarden

Bedenktijd:

U heeft wettelijk recht om 14 dagen een product op zicht te hebben. Wij voldoen hieraan dus ruim met onze 30-dagen regeling. Wat houdt dit eigenlijk in?
Binnen 30 dagen na ontvangst van uw bestelling kunt u via ons retourformulier uw product aanmelden voor retourzending. Het retourformulier ontvangt u van ons, zodra we uw klacht hebben ontvangen.
Na beoordeling van ons magazijn ontvangt u een retournummer waarmee u het pakket terug kunt sturen.

Let op: Ontvangst van een retournummer betekend niet automatisch goedkeuring van de retour, dit word beoordeeld in ons magazijn na ontvangst van de producten.

Vergoeding:

Bij een retourzending binnen zicht termijn vergoeden wij uw aankoopbedrag en de verzendkosten die u heeft betaald om uw pakket thuis te ontvangen.
Let op: Retourzending is voor uw rekening.
Als het om een service retour gaan en uw serviceaanvraag word goedgekeurd krijgt u de retourzending ook vergoed.

Voorwaarden bij retourzending binnen bedenktijd, zie tevens onze retourvoorwaarden **:

 • Het artikel moet nog verkoopbaar zijn.
 • Het artikel mag geen gebruikssporen bevatten.
 • De verpakking van het artikel moet nog zoveel mogelijk in onberispelijke toestand te zijn.
 • De retourzending moet binnen 10 dagen na aanmelding door u worden verzonden.
 • U bent verantwoordelijk voor het deugdelijk verpakken en verzenden van de retouren.
 • Stuur altijd een kopie van de aankoopbon mee zodat wij de retourzending snel kunnen afhandelen.

Uitzonderingen:

Een aantal artikelen zijn uitgezonderd voor retour binnen de bedenktijd bijvoorbeeld:

 • Voor u op kleur gemaakte verf.
 • Speciaal voor u samengestelde of bestelde artikelen.

Voorwaarden bij retourzending bij garantie en service:

 • Stuur alle onderdelen en accessoires mee die bijgeleverd waren bij de eerste aankoop.
 • Stuur altijd een kopie van de aankoopbon mee zodat wij de retourzending snel kunnen afhandelen.
 • Voeg een duidelijke klachtomschrijving toe, wat werkt er niet of wat is er stuk?

Terugbetaling of omruil:

Uiterlijk 7 dagen na ontvangst van uw retour zullen wij deze beoordelen en zorgdragen voor terugbetaling of omruiling van uw retour.

Wet koop-op-afstand:

Volgens de wet ‘koop op afstand’ zijn wij als webshop verplicht om een retourperiode van 14 dagen na ontvangst aan te houden. Onze 30 dagen na bestelling valt hier dus ruim binnen.

Wetten en regels mbt koop op afstand vind u hier:
http://www.consuwijzer.nl/thema/kopen-op-afstand

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van bovengenoemde informatie dan kunt u contact met ons opnemen.

Het allerbelangrijkste:

U heeft ten alle tijden recht op een deugdelijk product!

**De retourvoorwaarden zijn, overeenkomstig onze algemene voorwaarden.

Artikel 9
Reclames

9.1 De consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 24 uur te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

9.2 Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen 72 uur na levering schriftelijk aan de leverancier te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

9.3 Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen veertien dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan de leverancier met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Wanneer de garantietermijn van consument verlopen is, is leverancier gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratiekosten in rekening te brengen.

9.4 Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de consument verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de consument gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier, en zoals leverancier aangeeft.

9.5 Het geleverde product dient voor gebruik te worden gecontroleerd op eventuele kleurafwijkingen, beschadigingen en / of type product.

9.6 Bij schade door een bij 9.5 bedoeld product heeft de consument alleen recht op vervanging van het product. De leverancier is niet aansprakelijk voor eventuele vervolgschade.

Contact gegevens

Bovenstreek 10

8391 HN

Noordwolde fr

KvK: 011 09 254

BTWnr: NL8145.84.404.B01